SEO odkazy nejen pozitivní

Populární výrok Marka Prokopa zní: „Co je dobré pro uživatele, je dobré i pro vyhledávače“. Respektujte toto zlaté pravidlo optimalizace i při snaze o tvorbu SEO odkazů .

Když se zjistilo, že URL má vliv na vyhledávače a mohlo by pomoci optimalizaci, začala honba za pěknými názvy souborů. Všichni se snažili odstranit přebytečné parametry a vnést do adresy co nejvíce obsahové hodnoty. Vývoj to byl veskrze pozitivní a kromě autorů stránek z něj profitovali i uživatelé, kterým se najednou v adresním řádku objevovaly adresy, jež bylo možné si zapamatovat, případně bez chyby přepsat na papírek (což byl u některých URL ze staré školy závažný problém).

V poslední době se ale vývoj opět ubírá špatnou cestou. Webmasteři zřejmě dospěli k názoru, že název souboru by měl přesně odpovídat názvu dokumentu. To však působí značné komplikace a obětí je jako vždy uživatel. Z košaté věty, jakožto názvu dokumentu, vznikne často velice nepěkný a hlavně nepoužitelný název souboru. Ten je pro uživatele stejnou překážkou jako změť čísel a otazníků. Pro ilustraci uvedu několik příkladů špatných SEO odkazů (při normálním vypsání by se nevešly do sloupce, proto sledujte stavový řádek):

Podobných příkladů by se našlo ještě mnoho. Asi namítnete, že problém se SEO odkazy se týká jen weblogů a dalších systémů s automaticky generovanými názvy souborů. To je z větší části pravda, ale existují i běžné servery, u nichž se problém vyskytuje, i když názvy souborů určuje člověk.

V případě, že můžete tvar URL přímo ovlivnit, mějte na paměti především uživatele a dávejte souborům přívětivé názvy. Za rozumné maximum považuji čtyři slova. Další otázkou je, zda používat v názvech souborů předložky, spojky a podobný balast. Já zastávám názor, že do URL nepatří, a proto je lepší se jim vyhnout.

U weblogů je asi jediným řešením psaní krátkých nadpisů, což není vždycky možné. Zde ale na URL z pohledu uživatele stejně tolik nezáleží, takže si s tím nemusíte dělat přehnané starosti.

19. 6. 2004 - 08:45 | Komentáře:  | trvalý odkaz