Václavák | píše Václav Štrupl

Nepravidelné názory na internetový marketing a byznys.

Zvyšování návštěvnosti obsahem

Nejčastějším důvodem, proč lidé navštěvují webové stránky, je jejich obsah. Jaký by měl být, aby přilákal co nejvíce lidí?

Kvalitní trvanlivý obsah

Opravdu kvalitní obsah je nejefektivnější cestou k zajištění trvale vysoké návštěvnosti. Lidé jej rádi čtou a budou váš web sledovat v očekávání nových hodnotných příspěvků. Kvalitou nelze jen začít, musíte ji také udržet! Mějte na paměti, že pro většinu lidí jste jen položkou v RSS čtečce nebo odkazem mezi Bookmarky, nespoléhejte na jejich loajalitu.

Kvalitní obsah je především

Pravdivý
Rozhodně čtenářům nelžete!
Ověřený a podložený
Všechny publikované informace si ověřujte. V ideálním případě přidávejte vždy zdroj, ze kterého jste čerpali.
S přidanou hodnotou
Nezůstaňte u přepisování cizích myšlenek a odkazování na články někoho jiného. Nalezněte vlastní témata a publikujte svůj pohled na věc. Snažte se přinést nové poznatky nebo neobvyklý úhel pohledu.
Kultivovaný
Pište bez zbytečných gramatických chyb a udržujte co nejvyšší stylistickou úroveň. Hrubky a krkolomné formulace kazí dobrý dojem z informačně hodnotného textu.
Stručný
Co lze napsat jednoduchou větou, nerozepisujte do dlouhého odstavce. Zachovávejte vysokou informační hustotu textu. Nikdy ale nezkracujte na úkor srozumitelnosti.

Přínos kvalitního obsahu nespočívá pouze ve zvýšení okamžité návštěvnosti webu. Lidé kvalitní obsah rádi odkazují, čímž vznikají dlouhodobé vazby na váš web a další zdroje návštěvníků. Kromě toho získává stránka i celý web dobré hodnocení ve vyhledávačích. Kvalitní obsah, to je sázka na jistotu!

Kdo píše kvalitní obsah

Jako reprezentativního zástupce webů s kvalitním obsahem jsem vybral Yuhůův weblog o webu. Splňuje všechna výše zmíněná kritéria a kromě toho je ještě často aktualizovaný. Takhle je to správně!

Často aktualizovaný obsah

I často aktualizovaný obsah musí být kvalitní – pravdivý, ověřený a kultivovaný. Obvykle mívá podobu zpráviček, krátkých spotů nebo odkazů na zajímavé články doplněných o stručný popisek. Díky kvantitě si může často aktualizovaný obsah dovolit omezené množství přidané hodnoty. Stručnost je podmínkou – čím více obsahu produkujete, tím by měl být kratší. Jinak hrozí přehlcení vašich čtenářů informacemi. Nechtějí strávit celý den čtením vašeho webu!

Často aktualizovaný obsah většinou nepřitahuje tolik zpětných odkazů jako obsah trvanlivý. Kvalitu lze do jisté míry vyvážit kvantitou, ne však nahradit. Nepokoušejte se o to, spláčete nad výdělkem.

Kdo produkuje často aktualizovaný obsah

About Petra Weidy je mezi weblogy typickým příkladem často aktualizovaného obsahu. Jeho spoty nepřinášejí většinou nic nového, ale informují. A informují na jedničku. Krátké texty, vhodně zvolené citace, stručná shrnutí. Zástupců této skupiny je mnoho, Petr je důkazem, že lze často aktualizovaný obsah produkovat dlouhodobě, aniž by klesala úroveň.

Provokativní obsah

Sám o sobě si provokativní obsah nevystačí, postupně by všechny čtenáře odradil. V kombinaci s dalšími druhy obsahu je ale mocnou zbraní v autorových rukou. Vysoká návštěvnost je způsobena mohutnou vlnou reakcí – souhlasných i nesouhlasných. Chcete-li psát provokativní obsah, připravte se na bouřlivé diskuse. Některé čtenáře možná navždy zapudíte, jiné k sobě ještě pevněji přitáhnete.

Provokativní obsah je magnetem na odkazy a reakce na cizích webech. Často v tomto směru předčí i kvalitní trvanlivý obsah. I negativní reklama funguje.

Kdo rád provokuje

Asi nejčastějším autorem provokativních spotů je Radek Hulán. Provokuje vědomě a často, i když v poslední době frekvenci snížil. Dalším občasným provokatérem je Jiří Hlavenka.

Další obsah zvyšující návštěvnost

Návštěvnost lze zvýšit také například bulvárním, netextovým (fotografie, obrázky, apod.) nebo zábavným (vtipy) obsahem. Jistě byste našli ještě další typy návštěvnicky přitažlivého obsahu. Všechny lze samozřejmě po chuti kombinovat.

Teď už víte, jakým obsahem návštěvníky přilákat na svůj web. Jak ho napsat, aby opravdu fungoval? Pomůže vám s tím článek Píšeme texty pro web.

Napsal Václav Štrupl

17. 1. 2005 v 20.11

Přidat komentář